آرت روم

آرت روم پروژه ای ست از وبسایت آرت گالریز که به فروش و نمایش آنلاین آثار هنرمندان از طریق برگزاری نمایشگاه‌های آنلاین می‌پردازد.

درباره پروژه آرت روم

در دوران همه گیری بیماری کرونا، بسیاری از گالری ها مجبور به تعطیلی شدند و بسیاری از نمایشگاه های هنری لغو گردید. از این رو ما در وبسایت آرت گالریز بر آن شدیم تا با برگزاری نمایشگاه های هنری بصورت مجازی و آنلاین از طریق پروژه آرت روم به هنرمندان کمک کنیم.

گالری آرت روم

گالری آرت روم بر بستر اینترنت اقدام به برگزاری نمایشگاه های گروهی می‌کند و تا کنون دو نمایشگاه (که در اینجا به آن ها اتاق می‌گوییم) برگزار شده است.

فراخوان آرت روم

نمایشگاه های گروهی برگزار شده در گالری آرت روم از طریق انتشار فراخوان های هنری صورت می پذیرد. فراخوان های آرت روم در بازه های زمانی متناوب و در موضوعات گوناگون منتشر می شود. فراخوان ها منتشر شده برای برگزاری نمایشگاه گروهی ست و در رشته های مختلف همچون نمایشگاه گروهی نقاشی، نمایشگاه گروهی طراحی، نمایشگاه گروهی چاپ دستی، نمایشگاه گروهی عکاسی، نقاشیخط، مجسمه سازی، خوشنویسی صورت می پذیرد.