شرایط فراخوان اتاق اول
– موضوع آثار می‌بایست مرتبط با موضوع «کودکی» و مفاهیم همبسته آن باشد.
– تنها آثار در رشته‌های نقاشی، طراحی، چاپ دستی و مجسمه‌سازی مورد پذیرش هستند.
– تکنیک، متریال، ابعاد و سبک اثر آزاد است.
– آثار می‌بایست جهت فروش موجود باشند.
– قیمت‌گذاری بر روی آثار جهت فروش آنلاین از سوی آرت‌روم  و تا سقف ۵ میلیون تومان صورت می‌پذیرد.
– ۶۵ درصد از قیمت فروش آثار سهم هنرمند و ۳۵ درصد سهم آرت‌روم می‌باشد.
– در مرحله داوری از میان آثار متقاضی تنها ۱۲ اثر انتخاب می‌شوند.
– هر هنرمند می‌تواند تا سه اثر را برای شرکت در فراخوان ارسال نماید.
– حق استفاده از آثار در رسانه ها، چاپ تصاویر آثار ارسالی، نمایش در داخل و خارج از کشور و نیز فروش اینترنتی برای آرت‌روم محفوظ است.