دسته Uncategorized

اتاق اول / کودکی

اتاق اول | کودکی نمایشگاه گروهی | گشایش: ۱۰ اردیبهشت، ۱۴۰۰ هنرمندان: آرزو باغ شیخی، اکبر نیکانپور، ساناز حائری، سپیده عابدی، سوزان جعفری، شانلی مومنی، شقایق سوزن کار، فرناز باغبان پیرایش، مریم رنگ آمیز، معصومه مهدی زاده مژدهی، مهدیه شاهبیگی،…