اتاق اول / کودکی

نمایشگاه گروهی | گشایش: ۱۰ اردیبهشت، ۱۴۰۰

هنرمندان: آرزو باغ شیخی، اکبر نیکانپور، ساناز حائری، سپیده عابدی، سوزان جعفری، شانلی مومنی، شقایق سوزن کار، فرناز باغبان پیرایش، مریم رنگ آمیز، معصومه مهدی زاده مژدهی، مهدیه شاهبیگی، نادیا شمس، نسترن رحیمی، نیلوفر حسینی

هرگز از کودکی خویش آنقدر فاصله مگیر که صدای فریاد‌های شادمانه‌اش را نشنوی یا صدای گریه‌های مملو از گرسنگی و تشنگی‌اش را…

~ نادر ابراهیمی