اتاق دوم / مادر

نمایشگاه گروهی | گشایش: ۱۸ تیر، ۱۴۰۰

هنرمندان: فاطمه ابراهیمی دهشیری، مهسا حبیبی، آناهیتا داوری، بهار دیدگاه، مینا رشیدی، فاطمه زارع، شیرین سلیمانی نذیر، سونیا صادقی، نسرین صادقی بجد، مژگان طوسی، محدثه عیوضخانی، مریم فریدونی، فاطمه فیلی، سکینه قنبری نجف اباد، مینا قهرمانی قدر، فهیمه کارگر، هلیا مروتی، سایه منصور، هانیه مولایی، مژگان نجفی، سیده لیلی هاشمی هفشجانی، سمانه یوسفی

‏روح و جسمش را چنان دوست داشتم که گویی وجودش ضرورت هستی من بود

~ سوگ مادر؛ شاهرخ مسکوب