اتاق سوم / گیاه

نمایشگاه گروهی | گشایش: ۱۹ آذر، ۱۴۰۰

هنرمندان: فاطمه ابراهیمی دهشیری، زهرا احمدی، عاطفه اسلام‌ کیش، فهیمه اسلامکیش، فاطمه اسلاميان، ریحانه امینی، نیلوفر امینی، مینا انوشه، شمیم برهان، پریسیما بهرامی گلشن، مینا بهروان، زهرا پورحسنی، زهره جعفرابادی، مریم چلنگر، هنگامه چمن باز، سید یحیی حسینی، سندس حمیدیان، فرنوش حیدری روحی، فاطمه دولت آبادی، کیمیا رحیمی، هدی رفاهی، نازنین زادمهر، مریم سادات فریزنی، آیدا سلامی، سپهر سهامی فرد، مریم صالحی، نسترن صفرآبادی، گیسو صمیمی، اکرم طوسی، ژیلا عبادی، سارا علیرضایی، پریا فرخی، فاطمه فرمانی، مریم فریدونی، زهرا کاظمی، لعیا کشاورز، پژواک گلزاری مقدم، سینا گله‌داری، نفيسه محمدی، آرزو محمودزاده، مریم مدنی فرد، شقایق مشهدی مهدی، آرزو معرفاوی، سیدمحمد نقیب، پروین وفایی و ترلان یعقوبزاده فرد.

ای کاش می‌توانستم رنگ آبی را بسازم. شنیده‌ام در جایی گیاه مخصوصی برای این کار وجود دارد.

در جستجوی آبی‌ها / لوئیس لوری