نتایج فراخوان اتاق سوم

(موضوع: گیاه)

فرایند بررسی و داوری آثار شرکت‌کننده در فراخوان سومین نمایشگاه (اتاق) آنلاین آرت‌روم با موضوع «گیاه» به پایان رسید و اسامی هنرمندان پذیرفته شده به شرح زیر اعلام می‌گردد (به ترتیب حروف الفبا):

فاطمه ابراهیمی دهشیری
زهرا احمدی
عاطفه اسلام‌ کیش
فهیمه اسلامکیش
فاطمه اسلاميان
ریحانه امینی
نیلوفر امینی
مینا انوشه
شمیم برهان
پریسیما بهرامی گلشن
مینا بهروان
زهرا پورحسنی
زهره جعفرابادی
مریم چلنگر
هنگامه چمن باز
سید یحیی حسینی
سندس حمیدیان
فرنوش حیدری روحی
فاطمه دولت آبادی
کیمیا رحیمی
ملیحه رسول پور
هدی رفاهی
نازنین زادمهر
مریم سادات فریزنی
آیدا سلامی
سپهر سهامی فرد
مریم صالحی
نسترن صفرایادی
گیسو صمیمی
صحرا طباطبایی
اکرم طوسی
ژیلا عبادی
سارا علیرضایی
پریا فرخی
فاطمه فرمانی
مریم فریدونی
زهرا کاظمی
لعیا کشاورز
اعظم گلزاری مقدم
سینا گله‌داری
نفيسه محمدي
آرزو محمودزاده
مریم مدنی فرد
شقایق مشهدی مهدی
آرزو معرفاوی
سیدمحمد نقیب
پروین وفایی
ترلان یعقوبزاده فرد

تاریخ افتتاح نمایشگاه: جمعه، ۱۹ آذر ۱۴۰۰