apply 2

شرکت در فراخوان اتاق دوم

(موضوع: مادر)

هنرمندان عزیز با پر کردن این فرم می‌توانید درخواست خود را جهت شرکت در فراخوان ثبت نمایید. حتما پیش از شرکت در فراخوان، متن کامل فراخوان و شرایط شرکت در آن را مطالعه کنید. توجه نمایید که پس از ثبت نهایی اطلاعات از طریق این فرم امکان اصلاح و ویرایش اطلاعات وجود نخواهد داشت.

متن فراخوان     |     شرایط و قوانین

Checkboxes *
Checkboxes *